Δικηγορικό Γραφείο Ευαγγελίας Κακούρου

Στόχος μας είναι να βοηθάμε τους πελάτες στον επακριβή εντοπισμό και επίτευξη των στόχων τους, παρέχοντάς τους εξειδικευμένη και πλήρη νομική κάλυψη με εγκυρότητα και συνέπεια. Κοινή μας φιλοσοφία, η επιστημονική και ποιοτική εξυπηρέτηση των εντολέων μας.

Τομείς Ειδίκευσης & Υπηρεσίες

Στο γραφείο μας αναγνωρίζουμε τους στόχους του εντολέα μας και την ιδιαιτερότητα της κάθε υπόθεσης και παρέχουμε εμπεριστατωμένη ενημέρωση και αποτελεσματική νομική κάλυψη. Οι υπηρεσίες και τομείς ειδίκευσής μας είναι:

  • Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης – Συνταξιοδοτικές μελέτες
  • Οικογενειακό και Κληρονομικό Δίκαιο
  • Μισθωτικές Διαφορές
  • Υποθέσεις Ακινήτων – Μεταβιβάσεις Ακίνητης Περιουσίας
  • Έλεγχος Τίτλων σε Υποθηκοφυλακεία, Κτηματολόγια και Επίλυση Κτηματολογικών Υποθέσεων
  • Διοικητικό Δίκαιο
  • Τραπεζικές Διαφορές
  • Αιτήσεις ΑΣΕΠ
  • Μεταφραστικές Υπηρεσίες

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart